Konsultanti - Pravna lica

Ukupno pravnih lica: 89
vrh

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U

Nema kursa

projektovanje inženjering. konzalting. poturovic tarik

Adresa: sarajevo, hadžišabanovića 19 71000 | Tel: 033 536 204 / 387 61 133 549 | Fax: 033536 204 | Mob: 061 133 549 | eMail: tarik.poturovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

A

Agencija lokalne demokratije (LDA), Mostar

Adresa: Fra Ambre Miletića 30, Mostar 88000 | Tel: +387 36 333 831 | Fax: +387 36 333 830 | Mob: | eMail: ldamostar@aldaintranet.org

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Agencija lokalne demokratije Mostar

Adresa: fra Ambre Miletica br. 30 88000 | Tel: 036 333831 | Fax: 036 333 830 | Mob: 063 316926 | eMail: igor@ldamostar.org

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Agencija QS

Adresa: Zmaja od Bosne 4 71000 | Tel: +387 33 288 013 | Fax: +387 33 288 013 | Mob: +387 61 157 778 | eMail: kvalitet@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Kursevi u ponudi

Agencija za poslovno savjetovanje Probenefit Consulting

Adresa: Sarajevskih Ilegalaca 5, Sarajevo 71000 | Tel: 033 426 365 | Fax: 033 426 366 | Mob: 061 378 356 | eMail: probenefit@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Kultura i sport

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Strategije i strateški planovi

PCM

Sport u funkciji razvoja lokalne zajednice

Grantmaking; Fundraising

Team building; Motivacija; Rješavanje konflikta; Pregovaranje; Komunikacija

Agenore d.o.o.

Adresa: Kantardžića 8, Brčko , Atik Mahala (BIT centar-Algebra) Tuzla, 75000, Franca Lehara bb (Net-pro), Sarajevo 71000 76100 | Tel: 049 232 430, 035 364 363, 033 260 680 | Fax: 049 232 431, 035 364 363, 033 260 681 | Mob: 062 333 011 | eMail: info@agenore.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Priprema strategije razvoja ili sektorskih strategija

Upravljanje projektnim ciklusom

Politika razvoja malih i srednjih preduzeća

Politika ruralnog razvoja

Upravljanje ljudskim resursima i procjena učinka zaposlenih

Akademsko udruženje Eko logic, Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR

Adresa: Vidovdanska 37, Banja Luka 78000 | Tel: 051 219 343 | Fax: | Mob: 065 392 873 | eMail: info@eko-logic.org

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Zaštita i unapređenje zdravih urbanih sredina

Urbane šume i zelenilo

Održiva arhitektura

Zahtjevi sistem menadžmenta kvalitetom po zahtjevima ISO standarda

Upoznavanje sa novom verzijom standarda ISO 9001:2008

Upravljanje projektima - od projektne ideje do implementacije

ALDI - Agencija za lokalne razvojne inicijative (Agency for Local Development Initiatives - ALDI)

Adresa: Panorama b.b., Goražde 73000 | Tel: +387 38 227 850 | Fax: +387 38 227 850 | Mob: | eMail: aldi@aldi.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

ARDA

Adresa: V korpusa 2, Bihać 77000 | Tel: + 387 37 222 031 | Fax: + 387 37 222 031 | Mob: / | eMail: office@ardanw.org

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Asocijacija za demokratsku inicijativu, Sarajevo

Adresa: Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000 | Tel: 033 262 415 | Fax: 033 262 416 | Mob: 061 131 856 | eMail: aida@adi.org.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kultura i sport

Kursevi u ponudi

Uvod u projektni menadžment

Planiranje i budžetiranje

Specifičnosti vođenja poslovnih knjiga

Upravljanje ciklusom projekata

Dizajniranje projekata upotrebom LFA metode

Fondovi EU dostupni općinama u BiH

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH

Adresa: Kneza Mihajla Viševića Humskog 11 , Mostar 88000 | Tel: +387 36 557 210 | Fax: +387 36 557 211 | Mob: | eMail: info@redah.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

PCM radionica ''Izrada projektnog prijedloga za pozive EU''

PCM radionica ''Kako osmisliti, pripremiti i prijaviti projekte na pozive EU''

Seminar o EU integracijama i EU fondovima

Seminar o strateškom planiranju - Planiranje lokalnog ekonomskog razvoja

Seminar o implementaciji i monitoringu projekata

Seminari i kursevi iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

B

BHM d.o.o. Zenica, Društvo za edukaciju i konsalting

Adresa: Štrosmajerova 11 72000 | Tel: 032/44 00 80 | Fax: 032/44 00 82 | Mob: | eMail: bhmze@bhm.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

BOSPO, Tuzla

Adresa: Mehmedalije Maka Duzdara 12B/B, Tuzla 75000 | Tel: +387 35 247 600 | Fax: +387 35 247 601 | Mob: +387 61 193 403 | eMail: bospo@bospo.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektima

Business Start-Up Centre (BSC), Zenica

Adresa: Travnička cesta 1 , Zenica 72000 | Tel: +387 32 201 230 | Fax: +387 32 201 231 | Mob: / | eMail: info@bsczenica.org

Oblasti u ponudi

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

C

Centar civilnih inicijativa, BiH

Adresa: Ludviga Kube 7, Tuzla 75000 | Tel: +387 35 247 740 | Fax: +387 35 278 232 | Mob: | eMail: cci@ccibh.org

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Adresa: Armije BiH 75000 | Tel: 061 291 551 | Fax: | Mob: 061 291 551 | eMail: info@ceo.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management)

Pisanje biznis/poslovnog plana

Pisanje CV-a biografije

Poslovna edukacija

Upravljanje vremenom

Radionice o zaštiti okoliša

Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika

Centar za ekologiju i energiju

Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića 1, Tuzla 75000 | Tel: +387 35 249 312 | Fax: +387 35 249 311 | Mob: + 387 61 724 033 | eMail: dzemila.agic@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Energetska efikasnost

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom na općinskom nivou

Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR d.o.o.), Sarajevo

Adresa: Put života bb, (zgrada Željezničke stanice), Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 563 580 | Fax: 00387 33 205 725 | Mob: 061 22 99 07 | eMail: info@ceteor.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Upravljanje otpadom

Savjetovanje o energetici sa međunarodnim učešćem

Upravljanje energijom i vodom

Popularizacija okolinskih zakona - izazovi okolišne dozvole

Centar za energiju, okolinu i resurse (Center for Energy, Environment and Resources - CENER 21)

Adresa: Nova 24, Sarajevo 0 | Tel: +387 33 278 052 | Fax: +387 33 200 074 | Mob: | eMail: goran.krstovic@cener21.ba

Oblasti u ponudi

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Centar za lokalni i regionalni razvoj

Adresa: Trg oslobođenja br. 24, Derventa 74400 | Tel: 053/332-180 | Fax: 053/332-180 | Mob: 065/575-879 | eMail: forumnvo@teol.net

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Izrada akcionih planova iz oblasti zaštite životne sredine - LEAP, otpad, zaštita voda

Izrada biznis planova za firme, poljoprivredne proizvođace, strateški planovi

Konsultanske usluge za pisanje projekata - pružanje pravne pomoći

Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Municipal Development Project - MDP)

Adresa: Kralja Aleksandra 52 , Doboj 74000 | Tel: +387 53 200 371 | Fax: +387 53 200 373 | Mob: 065 682 729 (izvršni direktor) | eMail: snezana.misic@mdpinicijative.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Akciono planiranje u mjesnim zajednicama

Izrada komunikacijskih strategija

Upravljanje projektima

Participatorna izrada lokalnih razvojnih strategija

Unapređenje poslovnog ambijenta, okvirni uslovi za LER

Centar za okolišno održivi razvoj

Adresa: Stjepana Tomića 1a, Sarajevo 71000 | Tel: + 387 33 207 949 | Fax: + 387 33 207 949 | Mob: | eMail: coorsa@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Centar za poslovnu edukaciju (CPE, Multicom d.o.o. Tuzla)

Adresa: Muhameda Kantardžića 5/3 (zgrada Svjetlost), Sarajevo 71000 | Tel: +387 (0)33 260 505 | Fax: +387 (0)33 260 506 | Mob: | eMail: sarajevo@cpe.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Engleski jezik (opći engleski jezik, poslovni engleski jezik, intenzivni - brzi kurs itd.)

Poslovno-informatičko osposobljavanje (I stepen, II stepen)

Grafički i web dizajn

Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD

Adresa: Muhsina Rizvića 11, Bihać 77000 | Tel: 037220690 | Fax: 037220690 | Mob: 063 797 740 | eMail: haris.komic@plod.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Razvoj partnerstava i lokalni razvoj

Centar za razvoj i podršku (CRP)

Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića 1, Tuzla 75000 | Tel: +387 35 364 320 | Fax: +387 35 364 321 | Mob: | eMail: almir@crp.org.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede

Trening u dizajniranju i implementaciji projekata u skladu sa zahtjevima i metodologijom EU

Trening u proizvodnji i ugradnji: solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela

Trening i savjetovanje u energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, što uključuje: Toplinsku zaštitu zgrada, Grijanje stambenog prostora, Ventilacija i hlađenje stambenog prostora, Energija za pripremu tople vode, Obnovljivi izvori energije u domaćinstvu, Električna energija u domaćinstvima, Finansijski aspekti povećanja energetske efikasnosti i primjene obnovljivih izvora energije, Energetski pregledi zgrada

Trening u strateškom planiranju lokalnog razvoja (MiPRO metodologija)

Trening za pripremu Lokalnih Ekoloških Akcionih Planova (DPSIR metodologija)

Trening jedinica lokalne samouprave (opština) u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija

Trening u planiranju/vođenju malih biznisa i razvoju poduzetništva

Trening u zagovaranju ljudskih prava i socijalne uključenosti ranjivih grupa stanovništva

Trening i savjetovanje o uključivanju javnosti u donošenje odluka od javnog interesa

Trening o promociji projekata s fokusom na projekte koje finansira Evropska unija.

Creative Development and Engineering solutions (CEDES) d.o.o.

Adresa: Valtera Perića 4, Sarajevo 71000 | Tel: + 387 33 554 905 | Fax: + 387 33 554 906 | Mob: + 387 61 212 244 | eMail: cedes@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Kursevi u ponudi

D

Djikic Consulting Services d.o.o.

Adresa: Augusta Brauna 10/4, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 217 815 | Fax: +387 33 268 662 | Mob: + 387 62 994 573 | eMail: info@dcs.ba

Oblasti u ponudi

Javne nabavke

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

E

Edukacioni i test centar - ECDL d.o.o.

Adresa: Jovana Dučića 23a, Banja Luka 78000 | Tel: +387 51 213 910 | Fax: +387 51 213 910 | Mob: +387 65 528 632 | eMail: info@etc-ecdl.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

ECDL edukacija i testiranje

Ekonomski institut, Banja Luka

Adresa: Ulica Kralja Alfonsa XIII, br.18, Banja Luka 78000 | Tel: +387 51 211 509 | Fax: +387 51 211 501 | Mob: | eMail: office@ekinst.org

Oblasti u ponudi

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Ekonomski institut, Sarajevo

Adresa: Branilaca Sarajeva 47 , Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 565 870 | Fax: +387 33 565 874 | Mob: 061 824 218 | eMail: muamer.halilbasic@efsa.unsa.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

ENOVA d.o.o. Sarajevo

Adresa: Franca Lehara bb, Sarajevo 71000 | Tel: 033/561 990 | Fax: 033/561-998 | Mob: | eMail: info@enova.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Energetski audit u zgradama i u industriji

Procjene utjecaja na okoliš, politike upravljanja okolišem, zakonska legislativa u sferi upravljanja okolišem

Upravljanje otpadom

Projekt menadžment

Finansijska analiza

EU TAC - Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta

Adresa: Hamdije Čemerlića 2/IX, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 703 801 | Fax: +387 33 703 801 | Mob: +387 61 216 014 | eMail: m.gazdic@eutac.eu

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Boračko-invalidska zaštita

Kursevi u ponudi

Pristup fondovima EU iz perspektive lokalnih zajednica

Menadžer kao uspješan lider i operativno upravljanje

Upravljanje projektnim ciklusom

Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

F

FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU pridružena članica UNIVERZITETA U SARAJEVU

Adresa: Patriotske lige 41, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 553 837 | Fax: +387 33 554146 | Mob: + 387 61 478 953 | eMail: fakultet@fju.edu.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Kancelarijsko poslovanje

Upravni postupak i spor

Finor Consulting

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1 (Unitic toranj B, 12 sprat), Sarajevo 71000 | Tel: + 387 33 295 321 | Fax: + 387 33 295 324 | Mob: + 387 61 678 000 | eMail: info@finor.biz

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Civilna zaštita

Kultura i sport

Budžet i finansije

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Uvod u projekt menadžment

Međunarodni računovodstveni standardi

Poslovni planovi

Fondacija Mozaik

Adresa: Soukbunar 42, Sarajevo 71000 | Tel: 033 265 290 | Fax: 033 266 482 | Mob: 061 186 459 | eMail: vesna@mozaik.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Radionica "Razvoj i provođenje projekata financiranih kroz EU fondove"

Konzultacija u izradi projektnog prijedloga za fondove Europske unije

Strateško planiranje u mjesnim zajednicama

Radionica "Strateško planiranje u ruralnim zajednicama"

Obrazovanje za društvenu pravdu – program za odrasle

Radionice: “Liderstvo”, “Mobilizacija lokalnih resursa”, “TImski rad”

Fondacija tuzlanske zajednice

Adresa: Pozorišna 13, Tuzla 75000 | Tel: + 387 35 362 830 | Fax: + 387 35 362 831 | Mob: + 387 61 886 022 | eMail: fondtz@fondacijatz.org

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Trening za mlade OMLADINSKA BANKA

Trening "Priprema i pisanje projektnog prijedloga"

Trening "Organiziranje zajednice" - modul 1

Trening "Organiziranje zajednice" modul 2

Trening "Filantropija i namicanje sredstava u zajednici"

Trening "Omladinski aktivizam i volonterizam"

Trening "Javno zagovaranje i društvene akcije"

Trening "Omladinsko poduzetništvo i elementi poslovnog plana"

Radionica "Odnosi sa medijima"

Trening "Organizacioni razvoj organizacija civilnog društva"

Trening "Prevencija rodno zasnovanog nasilja među mladima"

G

Gauss

Adresa: Stupine B2, Tuzla 75000 | Tel: +38735363110 | Fax: +38735255131 | Mob: | eMail: ena@gauss.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Kursevi u ponudi

Izdavanje urbanističkih saglasnosti i građevinskih dozvola

GIS sistemi u trajanju dva kursa po tri dana

Global Market Solutions d.o.o Sarajevo

Adresa: Vrazova 8, Sarajevo 71000 | Tel: + 387 33 557 605 | Fax: + 387 33 557 606 | Mob: | eMail: info@gms.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Kursevi u ponudi

Mystery shopping

Izrada prezentacija PR

Mystery web

Mystery calls

Edukacija o kvaliteti usluge na temelju rezultata mystery shoppinga

H

HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo

Adresa: Avaz Twist Tower, Tešanjska 24A 71000 | Tel: +387 33 217 387 | Fax: +387 33 217 387 | Mob: | eMail: info@hrpros.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Budžet i finansije

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Efikasna komunikacija

Osnove uspješnog prezentiranja

Hrišćansko humanitarno udruženje "Hleb života"

Adresa: Branislava Nušića 40, Prijedor 79000 | Tel: 052 243 270 | Fax: 052 243 271 | Mob: 066 911 016 | eMail: bolpd@teol.net

Oblasti u ponudi

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Kursevi rada na računaru i engleskog jezika pri Centru za obuku u lokalnoj zajednici

I

Idego d.o.o. Sarajevo

Adresa: Marka Marulića 2 71000 | Tel: 033 614 930 | Fax: 033 614 930 | Mob: 061 079 779 | eMail: info@idego.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Obrazovanje

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Innova Managament Consulting

Adresa: Mehmeda Spahe 26/2, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 569 903 | Fax: +387 33 569 909 | Mob: +387 61 210 882 | eMail: office@innova.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Zaštita okoliša

Socijalna i zdravstvena zaštita

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Institute for Youth Development KULT

Adresa: 4. viteške brigade 34-36, Ilidža, Sarajevo 71210 | Tel: 033 637 290 | Fax: 033 637 290 | Mob: 061 713 237 | eMail: sarajevo@kultbih.org

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Kursevi u ponudi

Mladi i lokalne vlasti

Uči, misli i djeluj! - Jednogodišnji program obuke omladinskih lidera/ki

PCM

IT Professional d.o.o.

Adresa: Raska 10, Banja Luka 78000 | Tel: 051 466 133 | Fax: 051 466 142 | Mob: | eMail: zoran@itprofessional.org

Oblasti u ponudi

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

MCP study; MCSA study; MCSE Study; CCNA Study.

K

K2 Agencija za menadžment konsalting

Adresa: Cvijete Zuzorić 11, Brčko 76000 | Tel: +387 66 33 14 34 | Fax: | Mob: +381 63 376 542 | eMail: katvuko@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Strategijsko planiranje

Zaposljavanje-selekcija kandidata za posao

Izrada budzeta na participativnom osnovu

Krajinić Consulting d.o.o.

Adresa: Kulina Bana br.1 70230 | Tel: 030-260-056 | Fax: 030-253-816 | Mob: 062-522-699 | eMail: krajinic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Obrazovanje

Kultura i sport

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Uvod u Project Management (Upravljanje projektima - PMP)

Kronauer Consulting

Adresa: Augusta Brauna 12, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 557 110 | Fax: +387 33 557 111 | Mob: | eMail: info@kronauer-consulting.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom (više modula)

Evropske integracije i međunarodna saradnja (više modula)

Lokalni ekonomski razvoj (više modula)

L

LC-LIR Consulting

Adresa: Kralja Petra II 9, Banja Luka 78000 | Tel: | Fax: | Mob: 065/537-229 | eMail: slavisa_jelisic@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Budžet i finansije

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Ekonomska i društvena reintegracija preživjelih žrtava mina u Bosni i Hercegovini.

Obuka iz oblasti strateškog planiranja i upravljanje projektnim ciklusom.

Unapređenje zaštite voda od zagađenja sa farmi i klaonica u području rijeke Save

MEDWASTE – Rješavanje problema medicinskog otpada na području grada Banja Luka

LIR Evolucija

Adresa: Petra Kočića 1c, Banja Luka 78000 | Tel: +387 51 329 750 | Fax: +387 51 329 751 | Mob: | eMail: slavisaj@lir.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Stručna podrška komercijalnim farmerima na području Republike Srpske

Zaštita voda kroz smanjenje emisije zagađivača iz prehrambene i poljoprivredne industrije

Strateška priprema institucija za zaštitu životne sredine u BiH i jačanje kapaciteta udruženja drvoprerađivača i nacionalnih parkova u cilju samoodrživosti.

Jačanje javne svijesti i mogućnost korišćenja šumske biomase

Izbor i procjena poslovne ideje

Lucid Linx d.o.o. Sarajevo

Adresa: Avde Jabučice 12, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 557 015 | Fax: +387 33 557 016 | Mob: + 387 61 107 825 | eMail: sead@llxnet.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Budžet i finansije

Kursevi u ponudi

Strateško planiranje i izrada strateških planova

Planiranje i upravljanje ljudskim resursima

Srednjeročno budžetsko planiranje i programsko budžetiranje za potrebe općina

Osnovi prava Evropske unije i evropske institucije

Upravljanje projektima

Strateško planiranje

Osnovni pojmovi i koncepti razvoja i analize politika

Projektno upravljanje

Osnovne uloge i funkcije upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi

Analiza radnih mjesta u javnoj upravi

M

MAH-ING, BEC d.o.o.

Adresa: Turalibegova bb 75000 | Tel: 035 544 091 | Fax: 035 544 091 | Mob: 062 311 379 | eMail: info@mah-product.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

MAK Most

Adresa: Srpskih sokolova 1, Doboj 74000 | Tel: 053 224 872 | Fax: 053 224 872 | Mob: 066 114 575 | eMail: ceci_makmost@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Media Centar

Adresa: Kolodvorska 3, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 715 840 | Fax: +387 33 715 850 | Mob: | eMail: kontakt@media.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Kursevi u ponudi

Škola za odnose s javnošću

Treninzi iz oblasti odnosa sa javnošću za klijente prilagođeni specifičnim potrebama klijenata

Korištenje arhiva medijskog sadržaja

Konsalting za institucionalno jačanje komunikacijskih kapaciteta

Konsalting za institucionalno jačanje komunikacijskih kapaciteta

Međunarodni interaktivni otvoreni centar doo Tuzla

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 10 75000 | Tel: 035 258 358 | Fax: 035 362 901 | Mob: | eMail: mioctuzla@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Obrazovanje

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

MMCC d.o.o.

Adresa: Džavida Haverića 7b, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 725 860 | Fax: +387 33 725 862 | Mob: +387 61 146 245 | eMail: asim@mmcc.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Razvoj i pružanje usluga

Kursevi u ponudi

Priprema kandidata za polaganje testa općeg znanja

Priprema polaznika za polaganje ispita XPERT evropski kompjuterski pasoš

Primjena zakona o javnim nabavkama

IT kursevi (webdesign, osnove programiranja, Autocad, Corel, Photoshop)

Primjena zakona iz Upravnog prava (Upravni postupak i Upravni spor)

Osobne poslovne vještine (Personal Bussines Skills)

Mreža trenera u B&H

Adresa: Borić 2, Tuzla i Skenderija 13, 71000 Sarajevo 75000 | Tel: + 387 35 320 571 | Fax: + 387 35 397 614 | Mob: + 387 62 335 930 | eMail: knezicek@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Zaštita okoliša

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Javno-privatno partnerstvo za javni sektor

Javno-privatno partnerstvo za privatni sektor

N

Nezavisni biro za razvoj (NBR)

Adresa: VI bataljona b.b.(Poslovni inkubator), 76250 Gradačac, BiH i Tarevci b.b. ( Poslovni inkubator), 74480 Modriča, BiH 0 | Tel: +387 53 820 515 | Fax: +387 53 810 952 | Mob: | eMail: pitcentar.nbr@gmail.com

Oblasti u ponudi

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

O

Optimal Property Solutions d.o.o. Sarajevo

Adresa: Dženetića Čikma 1, Sarajevo 71000 | Tel: 033- 207- 618 | Fax: 033- 207- 618 | Mob: 061- 335- 406 | eMail: info@optimal-property-solutions.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Oxford Edukativni Centar

Adresa: Nikole Pašić 4, Banjaluka 78000 | Tel: 051 224 320 | Fax: 051 224 321 | Mob: 065 277 555 | eMail: info@edukativnicentar.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Kursevi stranih jezika - opšti i namjenski (specijalistički)

Kursevi informatike - opšti i namjenski

Jezička i informatična edukacija, kursevi stranih jezika i informatike

P

Platform CMC

Adresa: Obala Kulina bana 4, Sarajevo 71000 | Tel: 033 553 365 | Fax: 033 553 366 | Mob: 061 182 310 | eMail: cmc@cmc.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Komunikacijske vještine

Nastup pred TV kamerama

Komuniciranje u kriznim situacijama

Unapređenje efikasnosti i učinkovitosti ljudskih potencijala

Obuka za voditelje procesa razvoja grant projekata, Obuka za učešće u procesu konsultacija i programiranja IPA programa

Prijateljice obrazovanja Amica EDUCA

Adresa: Klosterska 13, Tuzla 75000 | Tel: (035) 257-366 | Fax: (035) 248-910 | Mob: | eMail: educa@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Socijalna i zdravstvena zaštita

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Pregovarati, diskutirati, argumentirati

Vještine komunikacije i empatije

Lične i poslovne vještine

Uspješna moderacija sastanaka

Kreativno izražavanje

Vještine komunikacije i empatije

PRIME Communications

Adresa: M. Selimovića 55, Banja Luka 78000 | Tel: + 387 51 221 920 | Fax: + 387 33 718 886 | Mob: + 387 65 610 619 | eMail: office@prime.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Razvoj kapaciteta i unifikacija procedura u odnosima s javnošću u organima javne uprave

Vještine prezentacije i vještine međuljudske komunikacije

Osnove rukovođenja i motivacija saradnika i komunikacijske vještine i izgradnja odnosa

Promovisanje ZoSPI (Zakon o slobodi pristupa informacijama)

Povećanje svijesti javnosti o značaju pitanja upravljanja čvrstim otpadom

Odnosi s medijima i medijski nastup

Krizno komuniciranje

Komuniciranje promjena

Internet marketing

Nastup organizacija na društvenim mrežama

R

Razvojna agencija Eda

Adresa: Ravnogorska 24, Banja Luka 78000 | Tel: 051/300-241 | Fax: 051/318-838 | Mob: | eMail: eda@edabl.org

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Izrada strategija razvoja po miPRO metodologiji

COMPASS (Client Oriented Municipal Public and Administrative Services Survey)

Common Assesment Framework (CAF) metodologija

Upravljanje ljudskim resursima

Marketing lokacije, brending i komunikacija opštine

Obuka za pripremu projekata za opštine po PCM metodologiji

Uvođenje principa i mehanizama dobre uprave

Razvojna agencija Žepče

Adresa: Ulica Prva bb Žepče 72 | Tel: 032 880 273 | Fax: 032 880 273 | Mob: 063 696 860 (Branka Janko), 063 415 166 (Službeni mob RAŽ) | eMail: razepce@gmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Refam Creative Solutions - REC d.o.o.

Adresa: Tabašnica 8 71000 | Tel: +38733214582 | Fax: +38733214582 | Mob: +38761191185 | eMail: rec@rec.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Boračko-invalidska zaštita

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Pravna pitanja i izrada legislative

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Radni odnosi

Javne nabavke

Naplata potraživanja

Naknada štete

Praktična primjena Zakona o matičnim knjigama

Jačanje institucionalne i organizacione srukture Općinskih vijeća/Skupštine opštine

Interna revizija

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ Agencija (REZ)

Adresa: Štrosmajerova 11, Zenica 72000 | Tel: +387 32 462 161, 032 463 957 | Fax: +387 32 441 230 | Mob: | eMail: info@rez.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

PCM - Upravljanje projektnim ciklusom

IPA fondovi - programi prekogranične saradnje

Osnivanje, upravljanje i promocija poslovnih zona

Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - Ured za Bosnu i Hercegovinu

Adresa: Derviša Numića 6, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 713 110 | Fax: +387 33 713 110 | Mob: | eMail: djasna@rec.org.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Lokalno akciono planiranje za zaštitu biodiverziteta

Praktična primjena Arhuske konvencije - Pristup informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka po pitanju zaštite okoliša

Rent a PR Consulting

Adresa: Trg djece Dobrinje 19 71000 | Tel: 033 951 986 | Fax: 033 951 986 | Mob: 061 539 595 | eMail: info@rentapr.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Kursevi u ponudi

Resursni centar za vode i okoliš "UNA Consulting" d.o.o.

Adresa: Ul. Bosanskih banova br. 23, Bihać 77000 | Tel: +387 37 224 038, 228 266 | Fax: +387 37 222 899 | Mob: 061 165 405 | eMail: info@unaconsulting.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Kursevi u ponudi

Monitoring i evaluacija

Priprema i upravljanje projektima

Strateško planiranje za sektor voda i okolišnu sanitaciju

GIS i baze podataka

Revicon

Adresa: Envera Šehovića 14, Sarajevo 71000 | Tel: 033/720 580 | Fax: 033/720 581 | Mob: 061/190 488, 061/194 906 | eMail: revicon@revicon.info

Oblasti u ponudi

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Budžet i finansije

Kursevi u ponudi

Radionica: "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama u organima uprave"

Planiranje i izrada budžeta u lokalnim zajednicama

Obračun plaća po novim propisima

Računovodstvo i finansijsko izvještavanje u javnom sektoru

Metodologija izrade projekta u skladu sa kriterijima Evropske komisije

S

SERDA d.o.o.

Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 652 935; 648 686 | Fax: +387 33 663 923 | Mob: | eMail: serda@serda.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Socijalna i zdravstvena zaštita

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Razumjevanje EU

Dostupni programi i fondovi EU

Izrada projektnih prijedloga prema PCM-u

Ispunjavanje aplikacije na EU fondove

Evropski grant i finansijska podrška

Planiranje i koordinacija provedbe projekata

Ugovorne obaveze korisnika sredstava

Upravljanje finansijskim izvještajima

Provedba procesa javnih nabavki

SoftConsulting s.p. Tuzla

Adresa: Trg slobode 16 75000 | Tel: + 387 61 897 262 | Fax: + 387 61 897 262 | Mob: + 387 61 897 262 | eMail: lejla.softic@savjetnik.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Budžet i finansije

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

Proaktivno upravljanje procesom kontrole

Razvoj elektroničkog poslovanja

Motiva(k)cija i poslovna komunikacija

Uspješna prodaja

Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima

Značaj marketinga za kvalitet poslovanja

"In-house" savjetodavno - edukacijski programi

SP TR "DIALOGOS" Centar za strane jezike i savremenu komunikaciju

Adresa: Aleja Sv. Save 7a, Banja Luka 78000 | Tel: +387 51 321 222; 321 220 | Fax: +387 51 321 222 | Mob: +387 65 515 412; 65 513 064 | eMail: info@dialogoscentar.com

Oblasti u ponudi

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Kursevi stranih jezika za sve uzraste i nivoe znanja

Synergy d.o.o.

Adresa: Ismeta Mujezinovica 16, 71000 Sarajevo 71000 | Tel: 387 33 211 347 | Fax: 387 33 211 347 | Mob: 387 61 157 878 | eMail: hnamik@hs-hkb.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Zaštita okoliša

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

T

TALDI Tuzla - Association for Local Development Initiatives

Adresa: Stupine B 13 Lamela B, Tuzla 75000 | Tel: +387 35 250-045 i 275-418 | Fax: +387 35 250-045 i 275-418 | Mob: | eMail: talditz@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action

Adresa: Trg Ivana Krndelja 1, Mostar 88000 | Tel: +387 36 551 525 | Fax: +38736 551 525 | Mob: +387 61 203 052 | eMail: zsaric@terca.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom

Upravljanje ljudskim resursima - menadžer u ulozi lidera

Politike i procedureu NVO

Komunikacijske vještine

Strateško planiranje

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus

Adresa: Envera Šhovića 44/3, Sarajevo 71000 | Tel: 033 711 000 | Fax: 030 711 001 | Mob: 061 20 70 34 | eMail: izborplus@izborplus.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom PCM

Trening za trenere (TOT)

Pisanje prijedloga projekta

Monitoring i evaluacija projekata, programa (Praćenje i procjena)

Evropske integracije i međunarodna saradnja

U

Udruženje "Prijatelji Srebrenice"

Adresa: Trg Mihajla Bjelakovića bb 75430 | Tel: +387 56 440 165 | Fax: +387 56 440 165 | Mob: +387 66 702 495 | eMail: dragana.j@prijateljisrebrenice.org

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kultura i sport

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Udruženje "Prijatelji Srebrenice"

Adresa: Trg Mihajla Bjelakovića bb 75430 | Tel: +387 56 440 165 | Fax: +387 56 440 165 | Mob: +387 66 702 495 | eMail: dragana.j@prijateljisrebrenice.org

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kultura i sport

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Udruženje "Prijatelji Srebrenice"

Adresa: Trg Mihajla Bjelakovića bb 75430 | Tel: +387 56 440 165 | Fax: +387 56 440 165 | Mob: +387 66 702 495 | eMail: dragana.j@prijateljisrebrenice.org

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kultura i sport

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik

Adresa: Vuka Karadžića 148, Zvornik 75400 | Tel: 056 210 412 | Fax: 056 210 412 | Mob: 065 520 338 | eMail: cipp@teol.net

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Osnove ustavnog uređenja i pravni okvir za lokalnu samoupravu

Participacija građana u kreiranju lokalne politike;

Instrumenti za osiguranje i zaštitu ljudskih prava, neposredno učešće građana, rad sa mjesnim zajednicama i učešće u kreiranju lokalne politike

Upravljanje projektnim ciklusom, priprema prijedloga projekta i projektne dokumentacije; Monitoring i analiza uspješnosti projekta

ECDL obuka za rad na računarima i sticanje ECDL certifikata

Osnove funkcionisanja EU

Pisanje i upravljanje projektima po opštim / EU standardima;

Treninzi iz oblasti zaštite i promocije ljudskih prava;

Izgradnja javnog i privatnog partnerstva

Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini

Adresa: Kaptol 5, Sarajevo 71000 | Tel: 38733215825 | Fax: 38733215825 | Mob: 38765640161 | eMail: medijacija@epn.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Kursevi u ponudi

Medijacija

Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini

Adresa: Krfska 48, Banja Luka 78000 | Tel: + 387 65 523 573 | Fax: | Mob: +387 65 707 943 | eMail: cefebih@blic.net

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Obuka za preduzetnike

Obuka u upravljanju projektima

LED obuka

Obuka za aktiviste omladinskih i drugih nevladinih organizacija

TOT - Obuka za trenere

Obuke za menadžment MSP

Team Building

Izrada programa obuke po potrebama klijenta

Udruženje Vesta

Adresa: Đorđa Mihajlovića 4, Tuzla 75000 | Tel: 38735363691 | Fax: 38735277455 | Mob: 38761150727 | eMail: vesta@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Marketing i odnosi sa javnošću

Projektni ciklus-razvoj, pisanje, upravljanje, praćenje i procjena

Uloga lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija

Menadžment, krizni manadžment i upravljanje ljudskim resursima

Udruženje za razvoj NERDA

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5, Tuzla 75000 | Tel: +387 35 369 900 | Fax: +387 35 369 903 | Mob: / | eMail: nerda@nerda.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom

Poslovno planiranje

EU fondovi

Udruženje žena priroda Bratunac

Adresa: Svetog Save bb, Bratunac 75420 | Tel: 056 410 662 | Fax: 056 410 662 | Mob: 065 414 801 | eMail: priroda@teol.net

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Pisanje prijedloga projekta

Mobilizacija lokalnih resursa

Ustanova za obrazovanje odraslih "Socijalno-edukativni centar" (SEC)

Adresa: Dr. Mladena Stojanovića 6 78000 | Tel: +387 51 321 600 | Fax: +387 51 321 602 | Mob: | eMail: info@sec.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Socijalna i zdravstvena zaštita

Obrazovanje

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi