Detaljne informacije

Nazad

Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - Ured za Bosnu i Hercegovinu

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Međunarodna organizacija

Adresa: Derviša Numića 6, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 33 713 110

Fax: +387 33 713 110

Mobitel: Nema informacija

Email: djasna@rec.org.ba

Sekundarni Email: viktor@rec.org.ba, lejla@rec.org.ba

Web: www.rec.org.ba

Kontakt osoba: Viktor Bijedić

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Zaštita okoliša; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: Ured u Sarajevu opremljen računarskom i telekomunikacionom opremom, sa malom salom za sastanke. Ured u Banjoj Luci opremljen računarskom i telekomunikacionom opremom, sa malom salom za sastanke.

Iskustvo: od 7 do 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici

Reference: Opština Srebrenica, Osman Suljić, nacelnik@srebrenica-opstina.org, +387 56 445 501

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 2

# Naziv kursa

1 Lokalno akciono planiranje za zaštitu biodiverziteta Više o kursu

2 Praktična primjena Arhuske konvencije - Pristup informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka po pitanju zaštite okoliša Više o kursu