Detaljne informacije

Nazad

PRIME Communications

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: M. Selimovića 55, Banja Luka

Poštanski broj: 78000

Telefon: + 387 51 221 920

Fax: + 387 33 718 886

Mobitel: + 387 65 610 619

Email: office@prime.ba

Sekundarni Email: dobrila.mocevic@prime.ba

Web: www.prime.ba; www.blog.prime.ba

Kontakt osoba: Dobrila Močević

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: PR, edukacija, marketing, medijske analize, press clipping i media monitoring, web dizajn, grafički dizajn, online strategija i implementacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Javne nabavke; Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Zaštita okoliša; Obrazovanje; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Broj zaposlenih: od 20 do 40

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: U Banja Luci raspolažemo prostorijom za obuku kapaciteta 30 - 35 mjesta sa Wi-Fi konekcijom i opremom za prezentacije (projektor, platno, flip chart)

Iskustvo: 11 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: PARCO - Ured Koordinatora za reformu javne uprave, Dejan Buha - Stručni savejetnik za reformu javne uprave - 033 565 777

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 10

# Naziv kursa

1 Razvoj kapaciteta i unifikacija procedura u odnosima s javnošću u organima javne uprave Više o kursu

2 Vještine prezentacije i vještine međuljudske komunikacije Više o kursu

3 Osnove rukovođenja i motivacija saradnika i komunikacijske vještine i izgradnja odnosa Više o kursu

4 Promovisanje ZoSPI (Zakon o slobodi pristupa informacijama) Više o kursu

5 Povećanje svijesti javnosti o značaju pitanja upravljanja čvrstim otpadom Više o kursu

6 Odnosi s medijima i medijski nastup Više o kursu

7 Krizno komuniciranje Više o kursu

8 Komuniciranje promjena Više o kursu

9 Internet marketing Više o kursu

10 Nastup organizacija na društvenim mrežama Više o kursu