Detaljne informacije

Nazad

Oxford Edukativni Centar

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Nikole Pašić 4, Banjaluka

Poštanski broj: 78000

Telefon: 051 224 320

Fax: 051 224 321

Mobitel: 065 277 555

Email: info@edukativnicentar.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.edukativnicentar.com

Kontakt osoba: Tamara Krecelj

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Broj zaposlenih: Preko 15

Prostorni kapacitet: Postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: Broj prostorija: 34. Prostorije su smještene u u različitim poslovnicama Edukativnog centra.

Iskustvo: preko 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Danka Dražić, profesor engleskog jezika i književnosti.; Filozofski fakultet Banjaluka, nov. 2006.; TEFL International certification, Barcelona, jul 2008. - itd...!!!

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Kursevi stranih jezika - opšti i namjenski (specijalistički) Više o kursu

2 Kursevi informatike - opšti i namjenski Više o kursu

3 Jezička i informatična edukacija, kursevi stranih jezika i informatike Više o kursu