Detaljne informacije

Nazad

Asocijacija za demokratsku inicijativu, Sarajevo

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Zmaja od Bosne 8, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: 033 262 415

Fax: 033 262 416

Mobitel: 061 131 856

Email: aida@adi.org.ba

Sekundarni Email: snjezana@adi.org.ba

Web: www.adi.org.ba

Kontakt osoba: Aida Vežić

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Izrada strateških dokumenata - finansijska strategija, akcioni planovi, istrazivanje, analiza javnih politika, anketiranje korisnika, evaluacije programa

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Kultura i sport;

Broj zaposlenih: Manje od 3

Prostorni kapacitet: Ne postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: /

Iskustvo: od 7 do 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: DANIDA; Nordic Consulting Group & Danish Ministry of Foreign Affairs; University of Torino and ITC ILO

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 6

# Naziv kursa

1 Uvod u projektni menadžment Više o kursu

2 Planiranje i budžetiranje Više o kursu

3 Specifičnosti vođenja poslovnih knjiga Više o kursu

4 Upravljanje ciklusom projekata Više o kursu

5 Dizajniranje projekata upotrebom LFA metode Više o kursu

6 Fondovi EU dostupni općinama u BiH Više o kursu