Detaljne informacije

Nazad

LC-LIR Consulting

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Drugo

Adresa: Kralja Petra II 9, Banja Luka

Poštanski broj: 78000

Telefon: Nema informacija

Fax: Nema informacija

Mobitel: 065/537-229

Email: slavisa_jelisic@yahoo.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: Nema informacija

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: Monitoring, pisanje projekata

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Javne nabavke; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Komunalni poslovi; Zaštita okoliša; Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica; Budžet i finansije; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: od 4 do 6 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: MERCY CORPS, Edin Zahirović, edin@mercycorps.org.ba

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 4

# Naziv kursa

1 Ekonomska i društvena reintegracija preživjelih žrtava mina u Bosni i Hercegovini. Više o kursu

2 Obuka iz oblasti strateškog planiranja i upravljanje projektnim ciklusom. Više o kursu

3 Unapređenje zaštite voda od zagađenja sa farmi i klaonica u području rijeke Save Više o kursu

4 MEDWASTE – Rješavanje problema medicinskog otpada na području grada Banja Luka Više o kursu