Detaljne informacije

Nazad

Mreža trenera u B&H

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Borić 2, Tuzla i Skenderija 13, 71000 Sarajevo

Poštanski broj: 75000

Telefon: + 387 35 320 571

Fax: + 387 35 397 614

Mobitel: + 387 62 335 930

Email: knezicek@bih.net.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: Nema informacija

Kontakt osoba: Tihomir Knežiček

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Druge usluge;

Ostale usluge: Rad na izradi studija i dokumentacije. Članovi organizacije rade na ocjenama projekata (za EC, ambasade u BiH) i procjene projekata (donatori EC, USAID, UNDP, amabasade, fondacije, vlade EU zemalja, ministarstva u BiH, itd).

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Zaštita okoliša; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje;

Broj zaposlenih: 0 - angažovanje na projektnoj osnovi

Prostorni kapacitet: Opremljen terenski i administrativni ured u Tuzli. Na raspolaganju vozilo, sredstva komunikacije i sva potrebna tehnika za obuke.

Detalji prostornog kapaciteta: Kancelarija za administriranje projekata je prostorija u zgradi gdje je smješteno 5 NVO u Tuzli. Prostor ima svu infrastrukturu, parking, arhivu, sredstava za rad (PC, štampać), i tehniku za obuku (3 LCD projektora, laptop 2 komada, 1 flipchart stalak, ba

Iskustvo: Organizacija osnovana 2005, radi permanentno , realizovala 47 projekata u BiH, za različite naručionice i različite korisničke grupe.

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Mreža trenera izdaje certifikat za kandidate koji uspješno završe obuku. Treneri u organizaciji su nosioci većeg broja certifikata (bez certifikata o završenoj obuci treneri ne mogu biti registrovani u Mreži trenera u BiH). Najčešće su certifikati izdati

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici

Reference: UNDP BiH Snaga Žene Tuzla Švicarski Crveni Križ Društvo Crvenog Križa BiH BOSPO TUZLA MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 2

# Naziv kursa

1 Javno-privatno partnerstvo za javni sektor Više o kursu

2 Javno-privatno partnerstvo za privatni sektor Više o kursu