Detaljne informacije

Nazad

MAH-ING, BEC d.o.o.

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Turalibegova bb

Poštanski broj: 75000

Telefon: 035 544 091

Fax: 035 544 091

Mobitel: 062 311 379

Email: info@mah-product.ba

Sekundarni Email: hkeran@yahoo.com

Web: www.bec.ba

Kontakt osoba: MIrsana Fatušić, Husejin Keran

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Upravljanje ljudskim resursima; Zaštita okoliša; Obrazovanje; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Rukovođenje i menadžment; Energetska efikasnost;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa