Detaljne informacije

Nazad

EU TAC - Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Hamdije Čemerlića 2/IX, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 33 703 801

Fax: +387 33 703 801

Mobitel: +387 61 216 014

Email: m.gazdic@eutac.eu

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.eu-tac.eu, www.eutac.ba

Kontakt osoba: Melisa Gazdić

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Monitoring i evaluacija projekata; Organizovanje konferencija, seminara i poslovnih sastanaka; Organizovanje poslovnih putovanja i posjeta; Prikupljanje i predstavljanje informacija o izvorima finansiranja; izrade poslovnih i marketing planova;

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Javne nabavke; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Boračko-invalidska zaštita;

Broj zaposlenih: Manje od 3

Prostorni kapacitet: Ne postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: od 1 do 3

Certifikat: Ima

Opis certifikata: EU TAC Certificate - 49 trenera; individualno treneri posjeduju iznimno veliki broj akreditacija/certifikata iz različitih oblasti

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 4

# Naziv kursa

1 Pristup fondovima EU iz perspektive lokalnih zajednica Više o kursu

2 Menadžer kao uspješan lider i operativno upravljanje Više o kursu

3 Upravljanje projektnim ciklusom Više o kursu

4 Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Više o kursu