Detaljne informacije

Nazad

ENOVA d.o.o. Sarajevo

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Franca Lehara bb, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: 033/561 990

Fax: 033/561-998

Mobitel: Nema informacija

Email: info@enova.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.enova.ba

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Javne nabavke; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Komunalni poslovi; Zaštita okoliša; Obrazovanje; Budžet i finansije; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: od 7 do 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa učesnicima

Reference: UNDP MDG-F Program Očuvanje okoliša I klimatske promjene - obuke izrada LEAP-a općina (2011)

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 5

# Naziv kursa

1 Energetski audit u zgradama i u industriji Više o kursu

2 Procjene utjecaja na okoliš, politike upravljanja okolišem, zakonska legislativa u sferi upravljanja okolišem Više o kursu

3 Upravljanje otpadom Više o kursu

4 Projekt menadžment Više o kursu

5 Finansijska analiza Više o kursu