Detaljne informacije

Nazad

Centar za poslovnu edukaciju (CPE, Multicom d.o.o. Tuzla)

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Muhameda Kantardžića 5/3 (zgrada Svjetlost), Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 (0)33 260 505

Fax: +387 (0)33 260 506

Mobitel: Nema informacija

Email: sarajevo@cpe.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.cpe.ba

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Centar za poslovnu edukaciju pruža kompletnu obuku koja će vam omogućiti da steknete sva neophodna znanja potrebna za dobijanje željenih certifikata: Multicom CPE certifikat, ECDL, First Certificate in english, Business English Certificates

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Engleski jezik (opći engleski jezik, poslovni engleski jezik, intenzivni - brzi kurs itd.) Više o kursu

2 Poslovno-informatičko osposobljavanje (I stepen, II stepen) Više o kursu

3 Grafički i web dizajn Više o kursu