Detaljne informacije

Nazad

LIR Evolucija

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Petra Kočića 1c, Banja Luka

Poštanski broj: 78000

Telefon: +387 51 329 750

Fax: +387 51 329 751

Mobitel: Nema informacija

Email: slavisaj@lir.ba

Sekundarni Email: office@lir.ba

Web: www.lir.ba

Kontakt osoba: Slavisa Jelisic

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: Monitoring, pisanje projekata

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Javne nabavke; Upravljanje ljudskim resursima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Komunalni poslovi; Zaštita okoliša; Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica; Budžet i finansije; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Povećanje prihoda i samoodrživost; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Broj zaposlenih: 9

Prostorni kapacitet: 100m2

Detalji prostornog kapaciteta: kancelarije

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: EUTAC trener

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: EU, UNDP, SIDA,

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 5

# Naziv kursa

1 Stručna podrška komercijalnim farmerima na području Republike Srpske Više o kursu

2 Zaštita voda kroz smanjenje emisije zagađivača iz prehrambene i poljoprivredne industrije Više o kursu

3 Strateška priprema institucija za zaštitu životne sredine u BiH i jačanje kapaciteta udruženja drvoprerađivača i nacionalnih parkova u cilju samoodrživosti. Više o kursu

4 Jačanje javne svijesti i mogućnost korišćenja šumske biomase Više o kursu

5 Izbor i procjena poslovne ideje Više o kursu