Detaljne informacije

Nazad

Edukacioni i test centar - ECDL d.o.o.

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Jovana Dučića 23a, Banja Luka

Poštanski broj: 78000

Telefon: +387 51 213 910

Fax: +387 51 213 910

Mobitel: +387 65 528 632

Email: info@etc-ecdl.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.etc-ecdl.ba

Kontakt osoba: Slobodan M. Dragičević

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: PR marketing

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje ljudskim resursima; Obrazovanje; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Broj zaposlenih: Od 4 do 10

Prostorni kapacitet: Postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: Prostorije u Doboju i Derventi za izvođenje nastave - Doboj 25 PC-a a Derventa 15 PC-a sa projektorima. Tri računarske učionice sa po 20+1 PC sa LCD monitorima i projektorima. Klimatizovane prostorije, internet konekcija.

Iskustvo: od 7 do 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Imate gresku na ovom obrascu

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 1

# Naziv kursa

1 ECDL edukacija i testiranje Više o kursu