Detaljne informacije

Nazad

Gauss

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Stupine B2, Tuzla

Poštanski broj: 75000

Telefon: +38735363110

Fax: +38735255131

Mobitel: Nema informacija

Email: ena@gauss.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.gauss.ba

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Oracle, 03.08.2009 PBBI MapInfo, 2006 Ashtech, 2006

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Općine u BH GAP Projektu, Faza II

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 2

# Naziv kursa

1 Izdavanje urbanističkih saglasnosti i građevinskih dozvola Više o kursu

2 GIS sistemi u trajanju dva kursa po tri dana Više o kursu