Detaljne informacije

Nazad

Resursni centar za vode i okoliš "UNA Consulting" d.o.o.

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Ul. Bosanskih banova br. 23, Bihać

Poštanski broj: 77000

Telefon: +387 37 224 038, 228 266

Fax: +387 37 222 899

Mobitel: 061 165 405

Email: info@unaconsulting.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.unaconsulting.ba

Kontakt osoba: Sandi Zulić

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Druge usluge;

Ostale usluge: - Studije izvodljivosti - Strateško planiranje - Infrastrukturni projekti - Institucionalno jačanje - GIS i baza podataka - Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem radova - Monitoring i evaluacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Komunalni poslovi; Zaštita okoliša; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Razvoj i pružanje usluga;

Broj zaposlenih: 15

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Konferencijska sala sa moderatorskom opremom

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: - Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša "GOV-WADE" u 9 središnjih općina sliva rijeke Une - Konsultantske usluge za izradu izvedbenog projekta i javno nadmetanje, podršku AIP-u tokom javnog nadmetanja i ugovaranja i nadgledanja građenja za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Bihać - Projekat DECENT - Uvod u decentralizirano upravljanje otpadnim vodama na području Unsko-sanskog kantona - Studija izvodljivosti za projekat otpadnih voda Cazin - Projekat zaštite kvalitete vode u Bosni i Hercegovini: Priprema projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog sistema za prikupljanje otpadnih voda u naselju “Prvomajska” u Općini Bosanska Krupa - Idejni i glavni projekat za romsko naselje “Prvomajska” - Elaborat lokalnih sistema vodosnabdjevanja u Općini Sanski Most s predloženim mjerama - Elaborat lokalnih sistema vodosnabdjevanja u Opštini Prijedor s predloženim mjerama - Izrada studije, projektne dokumentacije i realizacija decentralizovanog prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Cazin (mjesna zajednica Ljubijankići) - Projekat otpadnih voda Sarajevo - rehabilitacija i proširenje PPOV-a Butila

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 4

# Naziv kursa

1 Monitoring i evaluacija Više o kursu

2 Priprema i upravljanje projektima Više o kursu

3 Strateško planiranje za sektor voda i okolišnu sanitaciju Više o kursu

4 GIS i baze podataka Više o kursu