Detaljne informacije

Nazad

FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU pridružena članica UNIVERZITETA U SARAJEVU

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Drugo

Adresa: Patriotske lige 41, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 33 553 837

Fax: +387 33 554146

Mobitel: + 387 61 478 953

Email: fakultet@fju.edu.ba

Sekundarni Email: emir.tahirovic@fju.edu.ba

Web: www.fju.edu.ba

Kontakt osoba: Emir Tahirović, Saradnik za edukaciju

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Javne nabavke; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi; Obrazovanje; Budžet i finansije; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Agencija za državnu službu FBiH i Agencija za državnu službu BiH

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 2

# Naziv kursa

1 Kancelarijsko poslovanje Više o kursu

2 Upravni postupak i spor Više o kursu