Detaljne informacije

Nazad

MMCC d.o.o.

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Džavida Haverića 7b, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 33 725 860

Fax: +387 33 725 862

Mobitel: +387 61 146 245

Email: asim@mmcc.ba

Sekundarni Email: info@mmcc.com.ba

Web: http://mmcc.ba

Kontakt osoba: Delić Asim

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Upravljanje ljudskim resursima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Razvoj i pružanje usluga;

Broj zaposlenih: Preko 15

Prostorni kapacitet: Postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: Dvije prostorije u Sarajevu (do 15 mjesta, računari, internet konekcija, mogućnost e-learninga.) Za veće grupe od 15 ljudi obezbjeđujemo prostorije u restoranima i hotelima u cjeloj BiH (iskustva Sarajevo, Tuzla, Livno, Bihać, Zenica,Goražde-do 50 ljudi**

Iskustvo: preko 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Asim Delić, Dalibor Cvetković (XPERT ECP) njemačke narodne škole, 2002 godine; Edvin Šarić (spoljni saradnik) ZJN - agencija za javne nabavke; Ljiljana Davidović (spoljnji saradnik) Kancelarijsko poslovanje ovlašteni trener Min.pravde;

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 6

# Naziv kursa

1 Priprema kandidata za polaganje testa općeg znanja Više o kursu

2 Priprema polaznika za polaganje ispita XPERT evropski kompjuterski pasoš Više o kursu

3 Primjena zakona o javnim nabavkama Više o kursu

4 IT kursevi (webdesign, osnove programiranja, Autocad, Corel, Photoshop) Više o kursu

5 Primjena zakona iz Upravnog prava (Upravni postupak i Upravni spor) Više o kursu

6 Osobne poslovne vještine (Personal Bussines Skills) Više o kursu