Detaljne informacije

Nazad

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Kneza Mihajla Viševića Humskog 11 , Mostar

Poštanski broj: 88000

Telefon: +387 36 557 210

Fax: +387 36 557 211

Mobitel: Nema informacija

Email: info@redah.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.redah.ba

Kontakt osoba: Admir Logo

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: od 4 do 6 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: Razvojna agencija županije zapadno-hercegovačke HERAG, g-din Milivoj Herceg, 039/681-635, mherceg@herag.ba

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 6

# Naziv kursa

1 PCM radionica ''Izrada projektnog prijedloga za pozive EU'' Više o kursu

2 PCM radionica ''Kako osmisliti, pripremiti i prijaviti projekte na pozive EU'' Više o kursu

3 Seminar o EU integracijama i EU fondovima Više o kursu

4 Seminar o strateškom planiranju - Planiranje lokalnog ekonomskog razvoja Više o kursu

5 Seminar o implementaciji i monitoringu projekata Više o kursu

6 Seminari i kursevi iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Više o kursu