Detaljne informacije

Nazad

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ Agencija (REZ)

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Štrosmajerova 11, Zenica

Poštanski broj: 72000

Telefon: +387 32 462 161, 032 463 957

Fax: +387 32 441 230

Mobitel: Nema informacija

Email: info@rez.ba

Sekundarni Email: marela@rez.ba, maja@rez.ba

Web: www.rez.ba

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: Konferencijska sala kapaciteta cca 25 učesnika, klimatizirana, oprema za izvođenje seminara (laptop, projektor, platno, flipchart, kamera)

Iskustvo: od 1 do 3 godine

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: Općina Kakanj, Mirha Kulović, mirhakulovic@yahoo.com, 032 771 800

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 PCM - Upravljanje projektnim ciklusom Više o kursu

2 IPA fondovi - programi prekogranične saradnje Više o kursu

3 Osnivanje, upravljanje i promocija poslovnih zona Više o kursu