Detaljne informacije

Nazad

Fondacija tuzlanske zajednice

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Pozorišna 13, Tuzla

Poštanski broj: 75000

Telefon: + 387 35 362 830

Fax: + 387 35 362 831

Mobitel: + 387 61 886 022

Email: fondtz@fondacijatz.org

Sekundarni Email: info@fondacijatz.org

Web: www.fondacijatz.org

Kontakt osoba: Jasna Jašarević

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: Mentorstvo u svim fazama upravljanja projektnim ciklusom, u procesu, građanskog organiziranja i organizacionog razvoja organizacija civilnog društva

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Broj zaposlenih: Od 4 do 10

Prostorni kapacitet: Postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke sa potrebnom opremom i namještajem

Detalji prostornog kapaciteta: Radionički prostor za grupe do 30 osoba, opremljen stolovima, stolicama, flip chart, video projektorom, tablom za pisanje i sl. Prostor se nalazi u Otvorenom Agora centru u predgrađu Tuzle,

Iskustvo: od 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Fondacija tuzlanske zajednice za sve edukativne programe koje realizuje izdaje potvrde o učešću na obuci, ali treninzi nisu zvanično certificirani.

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: Treninzi iz oblasti građanskog i omladinskog organiziranja razvijeni u okviru European Community Organizing Network i Youth Empowerment Partnership Programme u periodu 2003.-2011.; Metodologija omladinske banke je priznata od strane Irish Youth Foundation i Community Foundation for Northern Ireland, osoblje educirano u periodu 2005.-2010.

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 11

# Naziv kursa

1 Trening za mlade OMLADINSKA BANKA Više o kursu

2 Trening "Priprema i pisanje projektnog prijedloga" Više o kursu

3 Trening "Organiziranje zajednice" - modul 1 Više o kursu

4 Trening "Organiziranje zajednice" modul 2 Više o kursu

5 Trening "Filantropija i namicanje sredstava u zajednici" Više o kursu

6 Trening "Omladinski aktivizam i volonterizam" Više o kursu

7 Trening "Javno zagovaranje i društvene akcije" Više o kursu

8 Trening "Omladinsko poduzetništvo i elementi poslovnog plana" Više o kursu

9 Radionica "Odnosi sa medijima" Više o kursu

10 Trening "Organizacioni razvoj organizacija civilnog društva" Više o kursu

11 Trening "Prevencija rodno zasnovanog nasilja među mladima" Više o kursu