Detaljne informacije

Nazad

Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR d.o.o.), Sarajevo

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Put života bb, (zgrada Željezničke stanice), Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 33 563 580

Fax: 00387 33 205 725

Mobitel: 061 22 99 07

Email: info@ceteor.ba

Sekundarni Email: jcomic@ceteor.ba

Web: www.ceteor.ba

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Zaštita okoliša; Obrazovanje; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 4

# Naziv kursa

1 Upravljanje otpadom Više o kursu

2 Savjetovanje o energetici sa međunarodnim učešćem Više o kursu

3 Upravljanje energijom i vodom Više o kursu

4 Popularizacija okolinskih zakona - izazovi okolišne dozvole Više o kursu