Detaljne informacije

Nazad

Akademsko udruženje Eko logic, Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Vidovdanska 37, Banja Luka

Poštanski broj: 78000

Telefon: 051 219 343

Fax: Nema informacija

Mobitel: 065 392 873

Email: info@eko-logic.org

Sekundarni Email: ikor@eko-logic.org

Web: www.eko-logic.org

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi:

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Zaštita okoliša;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 6

# Naziv kursa

1 Zaštita i unapređenje zdravih urbanih sredina Više o kursu

2 Urbane šume i zelenilo Više o kursu

3 Održiva arhitektura Više o kursu

4 Zahtjevi sistem menadžmenta kvalitetom po zahtjevima ISO standarda Više o kursu

5 Upoznavanje sa novom verzijom standarda ISO 9001:2008 Više o kursu

6 Upravljanje projektima - od projektne ideje do implementacije Više o kursu