Detaljne informacije

Nazad

Platform CMC

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Obala Kulina bana 4, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: 033 553 365

Fax: 033 553 366

Mobitel: 061 182 310

Email: cmc@cmc.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.cmc.ba

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Javne nabavke; Evropske integracije i međunarodna saradnja;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: od 7 do 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: SERDA, Slaviša Čeranić,

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 5

# Naziv kursa

1 Komunikacijske vještine Više o kursu

2 Nastup pred TV kamerama Više o kursu

3 Komuniciranje u kriznim situacijama Više o kursu

4 Unapređenje efikasnosti i učinkovitosti ljudskih potencijala Više o kursu

5 Obuka za voditelje procesa razvoja grant projekata, Obuka za učešće u procesu konsultacija i programiranja IPA programa Više o kursu