Detaljne informacije

Nazad

Krajinić Consulting d.o.o.

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Kulina Bana br.1

Poštanski broj: 70230

Telefon: 030-260-056

Fax: 030-253-816

Mobitel: 062-522-699

Email: krajinic@gmail.com

Sekundarni Email: krajinic@gmail.com

Web: www.krajinic.com

Kontakt osoba: Edo Krajinić, prof.

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: - Supervizija EU projekata u oblasti informacionih tehnologija i obrazovanja

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Upravljanje ljudskim resursima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Obrazovanje; Kultura i sport; Budžet i finansije; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Povećanje prihoda i samoodrživost; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Broj zaposlenih: 2

Prostorni kapacitet: 50 m2

Detalji prostornog kapaciteta: Moderno opremljena učionica sa 10 računara, projektorom, flipchartom i NetSupport softverom za edukaciju, kao i softverom za ECDL edukaciju. Servis za popravku kompjutera i fiskalnih kasa.

Iskustvo: Ukupno 35 godina, Edukacija 7 godina, Informacione tehnologije 20 godina, PM 6 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: PMP

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 1

# Naziv kursa

1 Uvod u Project Management (Upravljanje projektima - PMP) Više o kursu