Detaljne informacije

Nazad

Centar za energiju, okolinu i resurse (Center for Energy, Environment and Resources - CENER 21)

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nema informacija

Adresa: Nova 24, Sarajevo

Poštanski broj: 0

Telefon: +387 33 278 052

Fax: +387 33 200 074

Mobitel: Nema informacija

Email: goran.krstovic@cener21.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: /

Kontakt osoba: Goran Krstović, Koordinator

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Komunalni poslovi; Zaštita okoliša;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa