Detaljne informacije

Nazad

Agencija lokalne demokratije Mostar

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: fra Ambre Miletica br. 30

Poštanski broj: 88000

Telefon: 036 333831

Fax: 036 333 830

Mobitel: 063 316926

Email: igor@ldamostar.org

Sekundarni Email: ldamostar@aldaintranet.org

Web: www.ldamostar.org

Kontakt osoba: Dženana Dedić

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Edukacija trenera i razvoj trening modula;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa