Detaljne informacije

Nazad

Centar za razvoj i podršku (CRP)

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića 1, Tuzla

Poštanski broj: 75000

Telefon: +387 35 364 320

Fax: +387 35 364 321

Mobitel: Nema informacija

Email: almir@crp.org.ba

Sekundarni Email: crp@bih.net.ba

Web: www.crp.org.ba

Kontakt osoba: Almir Zulić

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: * Tehnička asistencija opštinama i vođenje procesa izrade integrisane strategije lokalnog razvoja (MiPRO metodologija); * Tehnička asistencija opštinama i vođenje procesa izrade lokalnih ekoloških akcionih planova -LEAP (DPSIR metodologija); * Tehnička asistencija opštinama i vođenje procesa kreiranja i realizacije planova za uspostavljanje povoljnog poslovnog okruženja; * Tehnička asistencija opštinama i vođenje procesa izrade akcionih planova za održivo korištenje energije - SEAP * Izrada investicijskih studija (poslovnih planova) i vođenje procesa apliciranja za IPARD sredstava namijenjenih ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede; * Energetski pregled objekata, sa i bez primjene termografije i izrada elaborata koji uključuje preporuke za povećanje energetske efikasnosti; * Standardizacija – Vođenje procesa uspostavljanja sistema upravljanja energijom – ISO 50001 * Izrada elaborata o mogućnostima korištenja solarnih sistema; * Izrada elaborata o termografskom snimanju objekata i postrojenja; * Izrada studija o potencijalima energetske efikasnosti u javnom sektoru; * Izrada poslovnih planova i Cost-Benefit analiza; * Tehnička asistencija opštinama i vođenje procesa izrade lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje ranjivih grupa stanovništva;

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Zaštita okoliša; Obrazovanje; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Edukacija trenera i razvoj trening modula;

Broj zaposlenih: 15

Prostorni kapacitet: 180 m2

Detalji prostornog kapaciteta: Sala za prezentacije za cca 20 osoba

Iskustvo: od 5 do 8 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: 1. Četiri (4) uposlenika posjeduju "Certifikat za energetskog savjetnika", UNDP Hrvatska, maj 2009.; 2. Šest (6) certiificiranih vodećih auditora za ISO 50001 (Sistem upravljanja energijom i energijskom efikasnošću), april 2012; 3. Pet (5) uposlenika po

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima;Drugi oblici procjene

Reference: * Trening za uvođenje sistema upravljanja energijom u gradovima, Opština Tuzla, 2009 (podržao UNDP); * Tehnička asistencija opštinama i vođenje procesa izrade integrisane strategije lokalnog razvoja (MiPRO metodologija) u opštinama Bijeljina, Lopare, Vlasenica, Gradačac, 2013 (podržao UNDP); * Izrada akcionog plana za održivo korištenje energije (SEAP) za opštinu Tuzla, 2009 (podržala opština Tuzla); * Trening u izradi i ugradnji solarnih kolektora i solarnih panela za zagrijavanje vode, 2008-2013 (podržao dvv International i opština Tuzla); * Konsultantske usluge tehničke podrške za 12 općina da razviju Lokalne Okolišne Akcione Planove: Lukavac, Modriča, Teslić, Derventa, Odžak, Berkovići, Petrovo, Žepče, Neum, STolac, Bileća, Zavidovići (podržao UNDP) * Trening jedinica lokalne samouprave (opština) u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija, 2013 (podržao UNDP) * Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva, 2013 (podržao USAID FARMA) * Energetski pregled zgrada i izrada elaborata o termografskom snimanju objekata za preko 50 javnih objekata u BiH (podržao UNDP) * Energetski pregled i izrada elaborata o termografskom snimanju javnih objekata i privatnih kuća za potrebe JP Centralno grijanje Tuzla, 2010 i 2013; * Implementacija preko 15 projekata zaštite okoline, energetske efikasnosti, lokalnog ekonomskog razvoja i ruralnog razvoja finansiranih od EU i USAID, 2005 – 2013

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 11

# Naziv kursa

1 Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede Više o kursu

2 Trening u dizajniranju i implementaciji projekata u skladu sa zahtjevima i metodologijom EU Više o kursu

3 Trening u proizvodnji i ugradnji: solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela Više o kursu

4 Trening i savjetovanje u energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, što uključuje: Toplinsku zaštitu zgrada, Grijanje stambenog prostora, Ventilacija i hlađenje stambenog prostora, Energija za pripremu tople vode, Obnovljivi izvori energije u domaćinstvu, Električna energija u domaćinstvima, Finansijski aspekti povećanja energetske efikasnosti i primjene obnovljivih izvora energije, Energetski pregledi zgrada Više o kursu

5 Trening u strateškom planiranju lokalnog razvoja (MiPRO metodologija) Više o kursu

6 Trening za pripremu Lokalnih Ekoloških Akcionih Planova (DPSIR metodologija) Više o kursu

7 Trening jedinica lokalne samouprave (opština) u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija Više o kursu

8 Trening u planiranju/vođenju malih biznisa i razvoju poduzetništva Više o kursu

9 Trening u zagovaranju ljudskih prava i socijalne uključenosti ranjivih grupa stanovništva Više o kursu

10 Trening i savjetovanje o uključivanju javnosti u donošenje odluka od javnog interesa Više o kursu

11 Trening o promociji projekata s fokusom na projekte koje finansira Evropska unija. Više o kursu