Detaljne informacije

Nazad

ARDA

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nema informacija

Adresa: V korpusa 2, Bihać

Poštanski broj: 77000

Telefon: + 387 37 222 031

Fax: + 387 37 222 031

Mobitel: /

Email: office@ardanw.org

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.ardanw.org

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa