Detaljne informacije

Nazad

Agencija QS

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Zmaja od Bosne 4

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 33 288 013

Fax: +387 33 288 013

Mobitel: +387 61 157 778

Email: kvalitet@bih.net.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: Nema informacija

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Ima

Opis certifikata: International Register of Certificated Auditors London

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Drugi oblici procjene

Reference: Agencija QS je učestvovala u projektima certifikacije preko 20 općina: Općina Novi Grad Sarajevo Certificirana prema ISO 9001:2000 ( Kontakt osoba Damir Hadžić)

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa