Detaljne informacije

Nazad

Centar civilnih inicijativa, BiH

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Ludviga Kube 7, Tuzla

Poštanski broj: 75000

Telefon: +387 35 247 740

Fax: +387 35 278 232

Mobitel: Nema informacija

Email: cci@ccibh.org

Sekundarni Email: samila@ccibh.org, sinisa@ccibh.org, obren@ccibh.org

Web: www.ccibh.org

Kontakt osoba: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću; Upravljanje projektima; Lobiranje i zastupanje;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa