Detaljne informacije

Nazad

Idego d.o.o. Sarajevo

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Marka Marulića 2

Poštanski broj: 71000

Telefon: 033 614 930

Fax: 033 614 930

Mobitel: 061 079 779

Email: info@idego.ba

Sekundarni Email: haris.palalija@idego.ba

Web: www.idego.ba

Kontakt osoba: Direktor - Haris Palalija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Druge usluge;

Ostale usluge: Implementacija informacionog sistema za online učenje Izrada edukacijske strategije za online učenje Kreiranje interaktivnih i multimedijalnih sadržaja za online učenje (e-kursevi)

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Obrazovanje; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Rukovođenje i menadžment;

Broj zaposlenih: Idego d.o.o. pored četiri stalno zaposlena ima i mrežu spoljnih saradnika sa kojima surađuje u zavisnosti od specifičnosti projekata (stručnjaci iz predmetnih tema kurseva, lektori, naratori, ton majstori, pedagozi, prevodioci, strip animatori, Web dizaj

Prostorni kapacitet: Idego je u procesu akvizicije vlastitog offica, a trenutno iznajmljuje 50 m2 poslovnog prostora u kojem se pored vrhunske IT opreme i licenciranih softvera nalazi i profesionalni audio studio za potrebe snimanja zvuka prilikom izrade multimedijalnih onlin

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: Idego d.o.o. je kompanija orijentisana na pružanje pristupačnih softverskih rješenja i IT usluga za firme, edukacijske ustanove i profitne/neprofitne organizacije korištenjem Open Source tehnologija. Specijalizirali smo se za edukaciju, e-learning kroz te

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Idego d.o.o. usklađuje svoje poslovanje sa principima standarda ISO 9001:2008 i nakon procesa implementacije sistema planirana je i certifikacija.

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference:

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa