Detaljne informacije

Nazad

Innova Managament Consulting

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Privatno preduzeće

Adresa: Mehmeda Spahe 26/2, Sarajevo

Poštanski broj: 71000

Telefon: +387 33 569 903

Fax: +387 33 569 909

Mobitel: +387 61 210 882

Email: office@innova.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.innova.ba

Kontakt osoba: Faruk Hujić, Omer Čar

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Zaštita okoliša; Socijalna i zdravstvena zaštita; Obrazovanje; Budžet i finansije; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Rukovođenje i menadžment;

Broj zaposlenih: 5

Prostorni kapacitet: 140m2

Detalji prostornog kapaciteta: Kancelarija se nalazi u centru Sarajeva, preko puta BBI centra, odmah do Velikog Parka. Raspolažemo sa radnim prostorijama, salom za sastanke, toaletom, kuhinjom i velikim predvorjem. Ukupna površina kancelarijskog prostora 140m2.

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: PKF, DFID, SIDA, UNICEF, EK, Svjetska Banka i mnogi drugi domaći i međunarodni partneri

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa