Detaljne informacije

Nazad

Razvojna agencija Eda

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Ravnogorska 24, Banja Luka

Poštanski broj: 78000

Telefon: 051/300-241

Fax: 051/318-838

Mobitel: Nema informacija

Email: eda@edabl.org

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: www.edabl.org

Kontakt osoba: Zdravko Miovčić

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: Razvoj politika, dobre uprave i preduzeća

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Javne nabavke; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Budžet i finansije; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta;

Broj zaposlenih: Nema informacija

Prostorni kapacitet: Nema informacija

Detalji prostornog kapaciteta: Nema informacija

Iskustvo: preko 10 godina

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: UNDP BiH (obuka osoba nadležnih za lokalni razvoj u opštinama, u okviru ILDP projekta); Marina Dimova; mdimova@undp.ba, 033/563-757

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 7

# Naziv kursa

1 Izrada strategija razvoja po miPRO metodologiji Više o kursu

2 COMPASS (Client Oriented Municipal Public and Administrative Services Survey) Više o kursu

3 Common Assesment Framework (CAF) metodologija Više o kursu

4 Upravljanje ljudskim resursima Više o kursu

5 Marketing lokacije, brending i komunikacija opštine Više o kursu

6 Obuka za pripremu projekata za opštine po PCM metodologiji Više o kursu

7 Uvođenje principa i mehanizama dobre uprave Više o kursu