Detaljne informacije

Nazad

Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik

Osnovne informacije

Vrsta pravnog lica: Nevladina organizacija

Adresa: Vuka Karadžića 148, Zvornik

Poštanski broj: 75400

Telefon: 056 210 412

Fax: 056 210 412

Mobitel: 065 520 338

Email: cipp@teol.net

Sekundarni Email: Nema informacija

Web: cipp-zv.org

Kontakt osoba: Milena Savić, izvršna direktorica

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Obuka za rad na računarima po ECDL standardima i testiranje za sticanje ECDL certifikata

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja;

Broj zaposlenih: Od 4 do 10

Prostorni kapacitet: Postoje namjenske prostorije za izvodjenje obuke

Detalji prostornog kapaciteta: Licenciran prostor za obuku u Zvorniku, 60 m2, 12 komp, 2 skenera, 2 printera, kopir aparat, TV, projektor, 1 tel/fax, telefon, internet). – Prostor za obuku u Vlasenici, Dom kulture, 30 m2, 5 komp, tel/fax, skener, printer, Internet.

Iskustvo: preko 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Milena Savić, dvogod. program Instituc.jačanje kapaciteta NVO-USAID, ECDL certif.-rad na račun., Istraživanje javnog mnijenja - OSCE; Nenad Eleković, Boriša Savić, Mile Vukajlović, Momir Savić: certificirani ECDL predavači i test lideri za rad na račun.

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Fokus grupe;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa pretpostavljenima učesnika;Razgovori sa učesnicima

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 9

# Naziv kursa

1 Osnove ustavnog uređenja i pravni okvir za lokalnu samoupravu Više o kursu

2 Participacija građana u kreiranju lokalne politike; Više o kursu

3 Instrumenti za osiguranje i zaštitu ljudskih prava, neposredno učešće građana, rad sa mjesnim zajednicama i učešće u kreiranju lokalne politike Više o kursu

4 Upravljanje projektnim ciklusom, priprema prijedloga projekta i projektne dokumentacije; Monitoring i analiza uspješnosti projekta Više o kursu

5 ECDL obuka za rad na računarima i sticanje ECDL certifikata Više o kursu

6 Osnove funkcionisanja EU Više o kursu

7 Pisanje i upravljanje projektima po opštim / EU standardima; Više o kursu

8 Treninzi iz oblasti zaštite i promocije ljudskih prava; Više o kursu

9 Izgradnja javnog i privatnog partnerstva Više o kursu