Detaljne informacije

Nazad

Nerka Jugo - Ahmić

Kontakt informacije

Adresa: Hasana Brkića 9/IV, Sarajevo

Poštanski kod: 71000

Telefon: +387 33 65 71 29

Fax: nemam

Mobitel: 061/16 24 61

Email: njugo@bih.net.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Edukacija trenera i razvoj trening modula;

Iskustvo: preko 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Medđunarodni menadžment konsultant

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 8

# Naziv kursa

1 Organizacijski menadžement Više o kursu

2 Izgradnja kapaciteta sva tri sektora (NVO, javni i privatni) – strategije, treninzi, analize, istraživanja Više o kursu

3 Razvoj poslovnih vještina (komunikacije, pregovaranje, liderstvo...) Više o kursu

4 Poslovno savjetovanje - menadžment, marketing, HRM, poslovne vještine Više o kursu

5 Procjena stanja u kompanijama - dijagnostika Više o kursu

6 PCM, Razvoj i ocjena projektnih ideja, EU tenderi Više o kursu

7 Poduzetništvo – obuka i savjetovanje; Više o kursu

8 TNA-Procjena i analiza potreba za obukom Više o kursu