Detaljne informacije

Nazad

Eni Kurtović

Kontakt informacije

Adresa: Hamzibegova 119c, Sanski Most

Poštanski kod: 79230

Telefon: 037 681 972

Fax: 037 681 972

Mobitel: 061 197 485

Email: eni@mozaik.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja;

Iskustvo: od 7 do 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Prisustvo na više od 30 edukacija (većina u okviru DemNet programa za insitucionalno jačanje nevladinog sektora). Certifikat za edukaciju u participativnom monitoringu i evaluaciji (Intrac, Oxford); Certifikat Urban institute - kurs o javnim politikama.

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa učesnicima

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 5

# Naziv kursa

1 Razvoj i provođenje projekata financiranih kroz fondove Europske unije Više o kursu

2 Upravljanje projektnim ciklusom Više o kursu

3 Vještine facilitacije Više o kursu

4 Od menadžera do lidera Više o kursu

5 Vještine komunikacije Više o kursu