Detaljne informacije

Nazad

Zlatko Sarić

Kontakt informacije

Adresa: Hrvatske maldeži 20, Mostar

Poštanski kod: 88000

Telefon: 036-551-525

Fax: 036-551-525

Mobitel: 061-203-052

Email: zlatkos2002@yahoo.com

Sekundarni Email: zsaric@terca.ba

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: preko 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: EuTac certificirani trener

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Instrumenti za ocjenu dugoročnog učinka obuke;Razgovori sa učesnicima

Reference: Senad Hromić - direktor EICC telefon: +387 61 201 010 Sam Boering - Tim lider Facilitation Support Project za EC asistiranje u 2007/2008, MDF Senior Consultant - Iiaison for Balkan sb@mdf.nl Ismeta Čardaković - izvršni direktor "NGO Business Audit" Sarajevo, telefon: +387 61 145 269 Slavica Drašković - Nacionalni koordinator TASCO u BiH telefon: +387 61 182 095 Nebojša Jovičić - izvršni direktor nevladine organizacije RRS Drvar, tel: +387 34 819 678 Lejla Haskić - projekt menadžer u Green Agenda, tel: +387 62 333 384 Nela Porobić - UNDP Sarajevo, tel: +387 33 260 955 Elmida Sarić - izvršni direktor TCO "Option plus", tel: +387 61 207 034 Goran Bubalo - Catholic Relief Seervie, tel: +387 61 211 079

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Kreiranje i planiranje projekata po evropskim standardima Više o kursu

2 Komunikacijske vještine i kreiranje sistema komuniciranja Više o kursu

3 Menadžer kao uspješan lider Više o kursu