Detaljne informacije

Nazad

Milan Zjajić

Kontakt informacije

Adresa: Banja Luka

Poštanski kod: 78000

Telefon: 033 492 558

Fax: 033 492 637

Mobitel: Nema informacija

Email: milan.zjajic@mcp.gov.ba

Sekundarni Email: milan.zjajic@malovan.net

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja;

Iskustvo: preko 10

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Više certifikata o završenim obukama - seminarima i kursevima Univerzitet Essex 99, Univerzitet Bolonja 02, Tulane Univeritet New Orilans USA 05., Univerzitet west of England Bristol 07. Univerzitet La Sapienza Rim 08.

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici

Reference: Udruženje izbornih službenika BiH Zvjezdana Dragović 033 476 881

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 3

# Naziv kursa

1 Kancelarijsko poslovanje Više o kursu

2 Učešće građana i NVO u izradi pravnih propisa Više o kursu

3 Kopenhagenški kriteriji za priključivanje EU Više o kursu