Detaljne informacije

Nazad

Hajrudin Buza

Kontakt informacije

Adresa: Obala Kulina Bana 40/I, Stari Grad-Sarajevo

Poštanski kod: 71000

Telefon: 033 232 256

Fax: Nema informacija

Mobitel: 061 131 414

Email: hajrudinb@bhp.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete;

Iskustvo: od 4 do 6

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Certifikat br.65/06 EUPPP od 05.05.2006.g.

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici

Reference: 1. Državna i entitetska ministartstva

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 4

# Naziv kursa

1 Upoznavanje sa sistemom javnih nabavki Više o kursu

2 Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH Više o kursu

3 Priprema tenderske dokumentacije po Modelu S.T.D. Više o kursu

4 Priprema ponude, analiza ponuda i vrednovanje ponuda Više o kursu