Detaljne informacije

Nazad

Branka Ivanović

Kontakt informacije

Adresa: Kordunaska br 14, Banja Luka

Poštanski kod: 78000

Telefon: 051 464 460

Fax: +387 51 464 460

Mobitel: +387 65 538 918

Email: brankaivanovic04@gmail.com

Sekundarni Email: brankaivanovic07@gmail.com

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Javne nabavke;

Iskustvo: od 7 do 10

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: Centar za socijalni rad Novi Grad

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 4

# Naziv kursa

1 Koncept javno-privatnog partnerstva kao alat međusektoralne saradnje Više o kursu

2 Organizaciono jačanje Lokalne akcione grupe i izrada strateškog plana za ruralni razvoj. Više o kursu

3 Razvoj kapaciteta opštinskih službenika na polju organizacionog jačanja, rukovođenja i upravljanja, ljudskih resursa, upravljanja ciklusom projekta i transparentnost u poslovanju Više o kursu

4 Razvoj kapaciteta omladinskih organizacija. Više o kursu