Detaljne informacije

Nazad

Irma Hadžiavdić

Kontakt informacije

Adresa: Nema informacija

Poštanski kod: 71000

Telefon: Nema informacija

Fax: Nema informacija

Mobitel: Nema informacija

Email: irmasalcin5@hotmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Opća uprava; Lokalna demokratija; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Socijalna i zdravstvena zaštita; Boračko-invalidska zaštita; Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica; Obrazovanje; Pravna pitanja i izrada legislative; Edukacija trenera i razvoj trening modula;

Iskustvo: Diplomirala na Pravnom Fakultetu u Sarajevu 2011. godine. Magistrirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2014. godine. Odbranila magistarski rad na temu: Mobing, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje na radnom mjestu. Pravosudni ispit položila u julu 2015

Certifikat: Ima

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference:

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 1

# Naziv kursa

1 Pravo na pristup informacijama- praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama Više o kursu