Detaljne informacije

Nazad

Tarik Hadžiomerović

Kontakt informacije

Adresa: Hadžisulejmanova 29

Poštanski kod: 71000

Telefon: 033562509

Fax: Nema informacija

Mobitel: 062136301

Email: tarik.hadziomerovic@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Pravna pitanja i izrada legislative;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa