Detaljne informacije

Nazad

Dr. sci. Muamer Hodžić

Kontakt informacije

Adresa: Sarajevo

Poštanski kod: 71000

Telefon: 061 818 977

Fax: Nema informacija

Mobitel: 061 818 977

Email: muameroc@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Upravljanje projektima; Zaštita okoliša; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje;

Iskustvo: Predavač Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Trener Agencije za državnu službu FBIH i edukator Saveza općina i gradova FBiH

Certifikat: Ima

Opis certifikata: - Certificirani predavač Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Saveza općina i gradova Federacije BiH

Provođenje procjene: Ima

Oblici procjene učinka obuke: Evaluacijski upitnici;Razgovori sa učesnicima

Reference: OBRAZOVANJE: - Diplomirani politolog - Fakultet političkih nauka Sarajevo; - Magistar političkih nauka - Fakultet političkih nauka Sarajevo; - Doktor nauka iz oblasti sociologije- Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar. RADNO ISKUSTVO: - Student stažist (Parlament Federacije BiH); Projekt službenik/menadžer (Centar za promociju civilnog društva- Sarajevo); Savjetnik predsjedavajućeg Općinskog vijeća (općina Centar Sarajevo); Savjetnik načelnika (općina Centar Sarajevo) DODATNE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE: - Ekspert Agencije za državnu službu Federacije BiH za izbor rukovodećih kao i ostalih državnih službenika; Certifikati: - Za predavača Agencije za državnu službu BiH na teme: Razvoj javnih politika, Civilno društvo i javna uprava i Zakonske odredbe o ravnopravnosti spolova; - O uspiješno završenom programu obuke posvećenom upravljanju projektima i korištenju fondova EU od Češke Republike - 2014 g.; - O uspješno završenom naprednom seminaru na temu "Upravljanje deficitom u javnom sektoru"- 2011. g.; - O aktivnom učešću u Školi za političke studije u BiH - 2009. g.; - O aktivnom učešću na Ljetnom univerzitetu za demokratiju Škole za političke studije Vijeća Evrope u Strazburu, 2009.g; - O uspješno završenom Kursu za Analitičara javne politike u BiH, 2007-g.; - O učešću na savjetovanju o reformi visokog obrazovanja - primjena bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu- Univerzitet u Sarajevu 2008. g.; KOMISIJE: - U periodu 2009 -2012 godine, član Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa drugim općinama i gradovima OV Centar Sarajevo. OSTALO: - Napisao i objavio više radova u naučnim i stručnim časopisima

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 1

# Naziv kursa

1 Lokalna demokratija Više o kursu