Detaljne informacije

Nazad

Samra Ljuca

Kontakt informacije

Adresa: Azize Šaćirbegović 100

Poštanski kod: 71000

Telefon: + 387 61 491 254

Fax: + 387 33 552 051

Mobitel: + 387 61 491 254

Email: samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Upravljanje ljudskim resursima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa