Detaljne informacije

Nazad

Kontakt informacije

Adresa: Nema informacija

Poštanski kod: 0

Telefon: Nema informacija

Fax: -

Mobitel: Nema informacija

Email: maja.starcevic@ymail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Razvoj i pružanje usluga; Rukovođenje i menadžment; Energetska efikasnost;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa