Detaljne informacije

Nazad

Dragana Jovanović

Kontakt informacije

Adresa: Petrovdanska bb Bratunac

Poštanski kod: 75420

Telefon: +387 56 411 415

Fax: +387 56 440 165

Mobitel: +387 66 702 495

Email: dragana.j@prijateljisrebrenice.org

Sekundarni Email: tkbratunac@gmail.com

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću; Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Kultura i sport; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Razvoj i pružanje usluga; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Lobiranje i zastupanje; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa