Detaljne informacije

Nazad

Suad Handanagić

Kontakt informacije

Adresa: Soukbunar 13

Poštanski kod: 71000

Telefon: 033 282 411

Fax: 033 440 670

Mobitel: 061 182 296

Email: suad.handanagic@starigrad.ba

Sekundarni Email: hsuad@fakat.ba

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Zaštita okoliša; Energetska efikasnost;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa