Detaljne informacije

Nazad

Jasmina Sabrihafizović

Kontakt informacije

Adresa: -

Poštanski kod: 71000

Telefon: -

Fax: Nema informacija

Mobitel: -

Email: jasminasab@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje ljudskim resursima; Informacione tehnologije i e-lokalna uprava; Obrazovanje;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa