Detaljne informacije

Nazad

Šeherzada Halimić

Kontakt informacije

Adresa: Trg sarajevske olimpijade 27

Poštanski kod: 71000

Telefon: +387 33 454 840

Fax: Nema informacija

Mobitel: +387 61 259 543

Email: seherzadah@gmail.com

Sekundarni Email: Nema informacija

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Prikupljanje i pružanje informacija - anketiranje; Druge usluge;

Ostale usluge: Evaluacija projekata

Oblasti kojima pripada obuka: Lokalna demokratija; Odnosi s javnošću; Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete; Evropske integracije i međunarodna saradnja; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Razvoj i pružanje usluga; Lobiranje i zastupanje;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa