Detaljne informacije

Nazad

Bahrija Umihanić

Kontakt informacije

Adresa: Školska 17, Živince

Poštanski kod: 75000

Telefon: 035774252

Fax: Nema informacija

Mobitel: 061135917

Email: bahrijau@bih.net.ba

Sekundarni Email: bahrija.umihanic@untz.ba

Ostale informacije

Usluge koje nudi: Obuka; Konsultantske usluge; Razvoj i implementacija projekata;

Ostale usluge: Nema informacija

Oblasti kojima pripada obuka: Organizacija rada i menadžment; Upravljanje projektima; Upravljanje ljudskim resursima; Obrazovanje; Budžet i finansije; Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja; Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta; Edukacija trenera i razvoj trening modula; Rukovođenje i menadžment;

Iskustvo: Nema informacija

Certifikat: Nema

Opis certifikata: Nema informacija

Provođenje procjene: Nema

Oblici procjene učinka obuke: Nema informacija

Reference: Nema informacija

Informacije o kursevima Ukupno kurseva: 0

# Naziv kursa